ჩვენ გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ვებ-აპლიკაციებისა და პორტალების დამზადებას, რომელიც განკუთვნილია როგორც გარე ასევე შიდა მოხმარებისთვის. ვებ-ტექნოლოგია შეუზღუდავ საშუალებას იძლევა შეიქმნას სწრაფი, დაცული და ადვილადწვდომადი ბიზნეს-გადაწყვეტილება, რომელიც, ერთის მხრივ, გააფართოვებს თქვენი მომხმარებლებისა და პოტენციური პარტნიორების წრეს, მეორეს მხრივ კი მნიშვნელოვანად შეამცირებს თქვენი თანამშრომლების სამუშაოზე დახარჯულ დროს.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგი ტიპის ვებ-აპლიკაციების შექმნას:

  • კლიენტების მართვა (CRM);
  • პერსონალის მართვა;
  • გაყიდვებისა და დისტრიბუციის მართვა;
  • და ზოგადად, ნებისმიერი სირთულისა და შინაარსის ვებ-პორტალის დამზადება.